برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
دانشجویان عزیز جهت دریافت برنامه کلاسی ترم جاری به سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی(سهبا) دانشگاه پیام نور به آدرس sahba.pnu.ac.ir مراجعه نمایند و از قسمت مشاهده برنامه کلاسی با انتخاب واحد زهان، نام رشته، درس یا استاد برنامه کلاسی خود را دریافت نمایند.
 ترجیحاً از مرورگر موزیلا فایرفاکس جهت جستجوی بهتر برنامه استفاده کنید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر