تماس با ما

آدرس: شهرستان زیرکوه- بخش زهان- شهر زهان- میدان فرهنگ

کدپستی: 18157-97691

آدرس پست الکترونیک: zohan@skpnu.ac.ir

شماره تماس:

پیش شماره: 056

ریاست: 32553589

اداری: 32553746

آموزش: 32553590

فکس:32553591

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر