مهم
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول 96-95 همانند ترم های قبل ضروری است کلیه دانشجویان از روز  4/9/96تا 30/09/96جهت ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به سیستم گلستان مراجعه نمایند
لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.
مراحل ارزشیابی در سیستم گلستان : ارزشیابی - استاد - ارزشیابی
راهنمای  ارزشیابی استاد توسط دانشجو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر