اعضای هیئت علمی
بسمه تعالی
شرح  مختصر فعالیتهای علمی،آموزشی و اجرایی
آقای ذبیح ا... اوحدی
1) مشخصات فردی
نام :ذبیح الله           
نام خانوادگی : اوحدی     
نام پدر : علی     
محل تولد: بیرجند
تاریخ تولد :27/06/60 
شماره شناسنامه: 1258        
کد ملی :0651881031
پست الکترونیک:zabiollahohadi@yahoo.com
2) سوابق تحصیلی:
- اخذ مدرک کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی از مدرسه عالی شهید مطهری زاهدان سال 83
- اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سراسری قم سال 85
- دانشجوی دکترای رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش حکمت متعالیه پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی
 
2) سوابق آموزشی :
- تدریس دورس الهیات و حقوق در دانشگاه پیام نور بیرجند و زهان
- تدریس دورس الهیات دانشگاه ازادی اسلامی از سال1386 تاکنون
- تدریس دورس الهیات دانشگاه بیرجند از سال1388 تاکنون
- تدریس دروس خوشنویسی دانشگاه هنر بیرجند
- تدریس دورس الهیات دانشکده سپیده کاشانی بیرجند
- تدریس دورس الهیات در دانشگاه فرهنگیان بیرجند
- تدریس دورس الهیات در حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند
- تدریس دورس الهیات در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان شهید بهشتی بیرجند
- راهنمای آموزشی رشته الهیات و معارف اسلامی و حقوق ادبیات عرب
- مدرس دوره های طرح ولایت استان خراسان جنوبی
- مدرس کارگاه های آموزشی حقوق و الهیات و علوم اسلامی در ادارات بیرجند
 
3) فعالیتهای علمی پژوهشی :
- چاپ مقاله ISIنقش علوم حضوری در معرفت شناسی صدرایی مجله ژورنال امریکایی
- چاپ مقاله در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در همایش ملی امام ، خبرگان رهبری
- چاپ کتاب تقیه از دیدگاه حضرت امام خیمنی و شیخ انصاری
- رتبه سوم مقاله کشوری سیمای اخلاقی و تربیتی امام حسم مجتبی(ع)
4) فعالیت های اجرایی:
- سرپرست دانشگاه پیام نور واحد زهان از 1388 لغایت1391
- مدیر گروه بخش الهیات و معارف اسلامی از سال 1391 لغایت 1394
- مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
- عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
- عضو شورای قانون گرایی و سلامت اداری دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
- عضو شورای اقامه نماز دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
- مسئول هسته تحلیل و بررسی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
- مدیر اجرایی المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
5) فرهنگی و ورزشی :
- قاری، مدرس و کاتب قان کریم
-مدرس انجمن خوسنویسان بیرجند و کسب مقام در سطح خوشنویسی
- دارنده ی مدرک ممتاز و فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران در 3 خط
- عضو بسیج اساتید دانشگاه پیام نور
- نائب قهرمان مسابقات پینگ پنگ کشور در تفرش
- قهرمان مسابقات پینگ پنگ مدیران خراسان جنوبی
- دارنده گواهینامه نقاشی رنگ روغنی
- سخنران در هیات مذهبی  و مساجد
- مشاور خانواده در دانشگاه های بیرجند

بسمه تعالی
شرح  مختصر فعالیتهای علمی،آموزشی و اجرایی
آقای ابوالفضل اکبری
1) مشخصات فردی
نام : ابوالفضل           
نام خانوادگی : اکبری      
نام پدر : غلامرضا     
محل تولد: مشهد
تاریخ تولد :1/11/57 
شماره شناسنامه: 2298          
کد ملی :0938809156
پست الکترونیک:aboalfazlakbari@yahoo.com
2) سوابق تحصیلی :
- اخذ مدرک کارشناسی و کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و
رفاه اجتماعی از دانشگاه مازندران در سال 1383 با معدل کل 87/17
- اخذ مدرک کارشناسی ارشد و کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385 با معدل 82/18
- دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد از مهرماه 1391
3)سوابق آموزشی :
- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی از سال 1386 تا کنون
- تدریس دروس علوم اجتماعی در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد از سال 1386 تا کنون
-تدریس دروس علوم اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند در سالهای 1387 تا1392
- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در سال تحصیلی1394-1393.
- راهنمای آموزشی رشته علوم اجتماعی در دانشگاه پیام نور بیرجند در سال 1390
- مدیر رشته علوم اجتماعی در دانشگاه پیام نور مشهد از تیرماه 93 تا کنون
- راهنمایی تعداد 15 عدد رساله دانشجویی در مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد بیرجند
- مدرس دوره های ضمن خدمت اداره تعاون شهرستان نهبندان در سال 1389
4) فعالیتهای علمی پژوهشی :
- عضو هسته مشاوره علمی اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی در سال 1388
- عضو اتاق فکر اداره کل تعاون استان خراسان جنوبی در سال 1387
- عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران
- چاپ کامل مقاله با عنوان تاثیر خانواده و دانشگاه بر سرمایه اجتماعی دانشجویان در اولین همایش ملی خانواده ،دانشگاه ،دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388
- چاپ کامل مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر بر ترجیح غذای خانگی و غذای آماده در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نشریه تخصصی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در سال 1390
- چاپ کامل مقاله با عنوان فرصت ها و چالش های سرمایه اجتماعی در حفظ نظم و امنیت در استان خراسان جنوبی در همایش ملی خراسان جنوبی،نظم و امنیت در سال 1392
- چاپ کامل مقاله با عنوان تحلیل جامعه شناختی ظرفیت بخش تعاون در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در سال
1394.
-Acceptence of abstract with Title: waqf and social developmentin iran. for presentation at 2nd International Cconference on Masjid, Zakat and Waqf 2015 (I-MAF2015). 1st – 2nd December 2015, kuala lumpur, Malaysia.
 
- چاپ چکیده مقاله با عنوان تاثیر نظام آموزشی بر توسعه فعالیت های اقتصادی در اولین همایش ملی توسعه فعالیت های اقتصادی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در سال 1387
- چاپ چکیده مقاله با عنوان رابطه نظریه ولایت فقیه و نظام دموکراسی در همایش ملی امام امت،خبرگان در پیام نور مرکز بیرجند در سال 1388
- چاپ چکیده مقاله با عنوان رویکردی جنسیتی به مقوله اعتیاد در ایران در همایش ملی بررسی آسیب های اجتماعی ایران در سال 1391
- چاپ چکیده مقاله با عنوان بررسی نقش خانواده در ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار جوانان در همایش ملی ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار در سال 1388
- چاپ چکیده مقاله با عنوان بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر آسیب های اجتماعی در همایش ملی هفته پژوهش دانشگاه پیام نور اصفهان در سال 1390
- کارشناس اجتماعی صدا و سیمای خراسان جنوبی مرکز خاوران در سالهای 1389 و 1390
5) فعالیت های اجرایی:
- سرپرست دانشگاه پیام نور واحد نهبندان از تیرماه 1388 تا مهرماه1390
- عضو کمیسیون جامع تحول اداری دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در سال 1388
- عضو کمیسیون جامع تحول اداری دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در سال 1389
- عضو شورای فرهنگ عمومی و صیانت از حقوق شهروندی شهرستان نهبندان در سالهای 1388 تا 1390
- مدیر فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از آبان ماه 1390 تا اسفند 1392
- عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از آبان ماه 92 تا کنون
- راهنمای آموزشی رشته های علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند در سال 1390
- مدیر اجرایی اولین مسابقه فرهنگی سیره و معارف رضوی در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در اردیبهشت 1391
- مدیر اجرایی سومین المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور کشور در اسفند ماه 1391 در مشهد
- مدیر اجرایی همایش روسای استانی دانشگاه پیام نور کشور در مشهد مقدس در سالهای 1391 و 1392
- مدیر گروه رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مشهد از تیر ماه 1392 تا کنون
- مسئول تطبیق واحد گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از سال 1390 تا کنون
6) فرهنگی و اجتماعی :
- قاری و مدرس قرآن کریم و کسب مقام های متعدد در زمینه تلاوت قرآن در سطح استانهای خراسان جنوبی و رضوی از جمله:
1- کسب مقام اول مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه پیام نور در رشته ترتیل در سال 1391
2- کسب مقام دوم مرحله استانی هفدهمین و هجدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه پیام نور در رشته ترتیل در سالهای 93و 92
- عضو بسیج اساتید دانشگاه پیام نور
- عضو کارگروه حلقه های صالحین بسیج اساتید دانشگاه پیام نور
- - مجری طرح مستند ترکیبی در مورد آداب زندگی دانشجویی و ارائه آن به صدا و سیمای مرکز مازندران جهت طی مراحل تولید در دوران دانشجویی
- همکاری با صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی به عنوان کارشناس اجتماعی در برنامه های اقتصاد پویا و سفره قندی
7) عناوین و افتخارات:
- کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی از دانشگاه مازندران در سال 1383
- کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385
-کسب رتبه اول عملکرد آموزشی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور نهبندان در سال 1389
- کسب رتبه دوم عملکرد روابط عمومی به عنوان مدیر فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در بین استانهای کشور در سال 1390
- کسب عنوان استان برگزیده فرهنگی به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور  خراسان رضوی در میان دانشگاههای پیام نور کشور در سال 1392

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر