کاشت نهال در هفته درختکاری

به منظور گرامیداشت هفته درختکاری و سنت حسنه درختکاری پنجشنبه سیزدهم اسفندماه با مشارکت و همکاری کارکنان و اعضای هیئت علمی واحد تعدادی نهال کاشته شد.-----

-----

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر