ارم
همایش تبیین اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام خمینی (ره) زمان: 6 و 7 خردادماه 93
مکان: دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر