ghj
همایش ملی مسائل فرا روی زنان سرپرست خانوار با رویکرد تحکیم خانواده در استان یزد همایش ملی مسائل فرا روی زنان سرپرست خانوار با رویکرد تحکیم خانواده در دی ماه 1394 توسط اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر